A meggyőződések veszélyesebb ellenségei az igazságnak, mint a hazugságok.

A szerző postjai
Fogság, avagy a kulturális minták

Fogság, avagy a kulturális minták

Egy század: időszámításunk szerint az első, melyet jól ismerünk és amelyet nem ismerhetünk, amelyben mitikus és valós idő és tér egymásba gabalyodik. A hasadás százada, régi és új tények és talányok, hitek és hitetlenségek, a római béke és hallatlan méretű vérengzések kora. Ekkor kezdődik az új Európa, egy új szövetséggel, és ér véget a régi....
Az amerikai Egyesült Államok népének Függetlenségi Nyilatkozata

Az amerikai Egyesült Államok népének Függetlenségi Nyilatkozata

Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre.
Káosztalanítás

Káosztalanítás

Rendnek kell lennie. Mert az ember szereti a rendet. Ilyen a természete. És teremt is rendet! Mindig.
Nemzet által homályosan

Nemzet által homályosan

Nép, nemzet haza és magyarság – e szavak sürű használata tisztábbá teszi a látásunkat, vagy inkább elhomályosítja? Mi köze a hazafiasságnak a hétköznapi hazaszeretetnek? Milyen a modern magyarságtudat?
Örök emberi?

Örök emberi?

1971 Stanford. Zimbardo elvégzi kísérletét. Köznapi emberekből két csoportot alakít ki; a rabokét és a örökét. Majd hagyja, hogy történjenek a dolgok. Hat nap elteltével véget kellett vetni a játékbörtönnek, mert amit láttak, az iszonyatos volt. A többség valóban »rabbá« vagy »börtönőrré« vált, és nem voltak képesek különbséget tenni a szerepjátszás és saját személyük között....
Vidámság

Vidámság

Élj úgy, hogy még egyszer akarj így élni!