1954 márciusában született Budapesten, közelebbről Kispesten, egy dolgozó értelmiségi család második gyermekeként. Hogy a kor hangulatát is megidézzük! Sajnálja, de ahol kölyökként csavargott az mára már nincs, ugyanakkor belátja, ami eldózeroltatott, annak csakugyan mennie kellett. A kamasz éveiben költöztek el innen, de a külvárost magában hordja. Jáhn Ferenc – a szegények orvosa – Öcsi, Kondor. Sört csak üvegből tud jóízűen inni. Mint akkor a nagyfiúk. Gimnáziumba – a vegyiparé a jövő! – kémia-fizika tagozatra járt, majd jövőt váltva közgazdaságot és szociológiát tanult. Az egyiket, hogy legyen miből élnie, a másikat, hogy legyenek élvezetek is abban az életben. Úgy értem, plusz élvezetek, a fiatalsággal járó örömökön felül. Vállalatoknál és kutatóintézeteknél dolgozott, később önálló lett. A blog világ, a V i l á g Ma nagyon tetszik neki. Benne van és mégis!  Legnagyobb sikerének azt tartja, hogy két ifjonti kéziratával is szerepel H. A. hagyatékában. Igaz, az egyik név nélküli, de akkor is ott van. Családos. Velük – értsd támogatásukat bírva – a kutyái feltétlen és hű barátja. Ez is Kispest.