Nép, nemzet haza és magyarság – e szavak sürű használata tisztábbá teszi a látásunkat, vagy inkább elhomályosítja? Mi köze a hazafiasságnak a hétköznapi hazaszeretetnek? Milyen a modern magyarságtudat?