2012-ben 2751 gyerekkel több született, mint korábban – büszkélkedett miniszterelnökünk – a kisbabáknak kedvük támadt megszületni, ők már tudnak valamit. Jön a tavasz. A szűkmarkú jelennél nagyvonalúbb jövő. Oh be szép! Életünk túllép az európai válságon s telve van reménnyel. Oh a szárnyaló realizmus. A csecsemők észrevették a magyar gazdaság változását, akkor lehet, hogy a felnőttek is. … S jönni fog a következő húsz év; megszüntetjük Magyarország energia függését, mindenkit kisegítünk a devizaadósságból, megállítjuk a népesség fogyását, mindenki talál itthon munkát, a harminc legversenyképesebb országok közé katapultáljuk magunkat, a magyar ipart összeépítjük a némettel, tízezer exportáló, versenyképes középvállalatot fogunk felépíteni, tizenöt-húsz regionális magyar multi ad majd erőt a magyar gazdaság globális terjeszkedéséhez, csökken az adósság, nő az innováció … kultúrnemzet leszünk, világnemzet leszünk, a magyar családok életszínvonala meghaladja az európai átlagot …

Az előkép: 1961. az SZKP 22. kongresszusa. N. Sz. Hruscsov mélyrehatóan elemzi a beszámolási időszak kül- és belpolitikai, a párt életével kapcsolatos kérdéseket. Feltár és elítél. A kongresszus tevékenységének középpontjában a kommunizmus építésének új, tudományosan megalapozott programja áll. Cél, hogy 1980-ig elérjék, illetve meghaladják a legfejlettebb kapitalista államok, az USA termelési színvonalát, megteremtsék kommunizmus anyagi és technikai alapjait. A programot a kongresszus egyhangúan elfogadta.     

Ciklusok és sorsok.

Kezdjük a modern piacgazdaságok fejlődésével, azzal, amit Hruscsov és Matolcsy is tudott, a húszas években alkotó – majd 1938-ban ebbe belehaló – Kondratyevvel. Az ő nevéhez fűződik annak a felfedezése, hogy a gazdaság fejlődését alapozó átfogó rendszerek – például a mezőgazdaság és az ipar, vagy az iparon belül az egyes iparágak, később a szolgáltatások, az oktatás – beruházási részesedései generálják a siker/kudarc ciklusait. Kondratyev szerint a ciklusok motorja a beruházásokat hajtó innovációs verseny, és egy-egy szakasz hossza pedig maguknak az újításoknak az életgörbéjétől, kifutásaitól függ. Nyilvánvaló, ha léteznek ilyen ciklusok – és tapasztalat, hogy léteznek – akkor az egyes nemzetgazdaságok sikerét az innovációs láncban betöltött pozíciók határozza meg. Aki kimarad, az lemarad. A trend nem elhatározás kérdése, a trendforduló nem elhatározás kérdése. Erről szól a kapitalizmus.

Nézzük a pályákat. Az első ív ipari forradalommal (1. ciklus) indul. A főszereplő a gőzgép. Az innováció területe a textilipar. A gazdaság sikerét az e területen megvalósult beruházások adták. Aki itt lépet, annak versenyelőnye lett. Aki nem, az lemaradt. Ez nagyjából a XIX. század negyvenes évekig tartott. Ezt követte (2. ciklus) a szintén gőzenergiára alapozott vasút fejlesztések, vasútépítési korszak, ami méhében hordta a következőt (3. ciklus) az acél, a nehézipar, és a villamos energia idejét. A XX. század elejét az olajipar és az autógyártás, + a tömegtermelés pörgette. (4. ciklus) A század végének nagy fellendülését azok élvezhették(5. ciklus), akik jókor, jó helyen és jól(!) az informatikába, illetve a telekommunikáció ruháztak be.

Sorsok és sorskovácsok I.

Hruscsov úgy gondolta, hogy mindezt a Szu tervgazdasága megkerülheti, mert túl van a „tervszerűség az üzemen belül, anarchia az üzemen kívül” kapitalista állapotán. Kiegyenesítjük a kanyarokat és előzünk! Mi tudjuk! A sikert garantáló tudomány a kezünkben! Az eredmény közismert.   

Sorsok és sorskovácsok II.

És akkor hazai vizekre! Nem kell ahhoz nagy gazdaságtörténésznek lenni, hogy szomorúan megállapítsuk a XIX-XX. század egy-két évtizedét leszámítva a magyar gazdaság nem mozgott együtt a sikeres innovációs hullámokkal. Integráció helyett álmodott egy nagyot a kanyarkiegyenesítésről, előzött, majd …, majd nyalogatta a sebeit. Ez volt a mi sorsunk, amit a mi tudós újítóink nekünk kovácsoltak. Álmodás, kanyarkiegyenesítés, előzés, …  Most, amikor a kapitalizmus a trendfordulóját / válságát éli, amikor készül a következő 50-60 év trendje, nálunk 0 a beruházás, 0 az innováció, 0 a képzés. A voluntarista képzelgők pedig teljes gőzzel vetítenek. Sikereket! Győzelmeket! Csinálják a trendünket! Lásd fent. Amit látva a nézők – a minap megszületett bébik anyukái és az apukái – fogják magukat s világgá mennek. A velük tartó gyerekek pedig a feltételezésekkel ellentétben nem a Matolcsy mozit látják, hanem azt, ami majd Grazban, Londonban, Stuttgartban, valahol vár rájuk.