Mivel sokan és sok helyen elégedetlenségüknek, sőt felháborodásuknak adtak hangot az oktatási tárca által kigondolt, és szinte már majdnem kidolgozott, állítólag többek számára érthető, sőt hovatovább megvalósulni látszó pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatban, én szeretném itt és most jelezni, hogy én a magam részéről helyeslem a dolgot. Nagyon is.

Viszont van egy kiváló ötletem. Pontosabban ötletünk, mert hogy történelmileg hiteles maradjak (lásd még nemzeti történelmi emlékezet), ez az ötlet egy team-munka eredménye. Két fős szakértői teamünk ugyanis egy laktató borsófőzelék vagdalttal, illetve májgombócleves máglyarakással közétkezdei kombináció elfogyasztása után alkotta meg az Első Magyar Nemzeti Életpályamodellt. 

Úgy éreztük, és igazunk van, mert csak, nem helyes, ha a társadalom pozitívan különbözteti meg pedagógusait. Mit nem helyes?! Tarthatatlan! Ne tessék kérem kivételezni, ez egy liberálburzsoá-csökevény. Tessék mindenkinek megadni, amit megérdemel. Követeljük a Nemzeti Életpályamodell bevezetését mindenki számára. 

A Nemzeti Életpályamodell, népszerűbb nevén NÉM, bevezetését 2014. március elsejétől javasoljuk. Ennek megfelelően mindenki az úgynevezett Egyről indulna. Vagyis Képviselő 1., Miniszterelnök 1., Államtitkár 1., Lakatos 1., Pincér 1., Vezérizgató 1.  és így tovább. A NÉM programjának megfelelően az Egyes kategóriába soroltak (értsd mindenki) nem lennének jogosultak kiegészítő juttatásokra, költségtérítésre, szolgálati gépkocsira stb., viszont alapfizetésükért cserébe egy picit több munkát végezhetnének, továbbá adminisztrációs terheiket is növelnénk, nehogy elunják magukat. Az 1.-ből azonban, mert ez olyan demokratikusnak néz ki, mindenkinek biztosítjuk a 2.-be való átlépés lehetőségét előbb-utóbb, de nyilván inkább utóbb. 

A 2.-be lépésre legkorábban 2014 decemberében lesz lehetőség, ami igen nagylelkű dolog tőlünk, mert az állampolgároknak addig legalább lesz alkalmuk elkészíteni portfóliójukat. A portfóliónak tartalmaznia kell az általunk kigondolt dokumentumokat írott és elektronikus formában, valamint videóra rögzítve húsz évre visszamenőleg. Hogy csak egy példával éljek, a Képviselő 1. munkakörben foglalkozott nemzettársainknak kötelező lesz leadni parlamenti hozzászólásaik hiteles, jegyzőkönyvi másolatait, törvényjavaslat-tervezeteiket, az elmúlt száz évben róluk készült videóanyagot az alvós és pasziánszos részek kivételével, ez esetleg okoz majd némi gondot, az igaz, valamint életinterjúkkal kell bizonyítaniuk, hogy körzetük választóival napi kapcsolatot tartanak fenn. Első körben a Képviselő 1. munkakörben dolgozók 4,2%-át tudjuk értékelés alá vonni, de idővel majd mindenki sorra fog kerülni, és néhány éven belül természetesen lesz lehetőség továbblépni, de arról egyelőre ne álmodjon senki, mert még olyan bizottságokat nem tudtunk tető alá hozni.

Mivel a NÉM a társadalom egészét érintő, óriási jelentőségű társadalmi átalakulást generál, türelmesnek kell lennünk. Néhány tíz éven belül talán sikerül kidolgoznunk a teljes rendszert, ami majd mindenki megelégedésére szolgál. Vagy nem. Pillanatnyilag a bizottságok felállításán dolgozunk, ami nem kis dolog, hiszen hozzávetőleges számításaink szerint az ország lakosságának fele Értékelőbizottsági Tag 1. kategóriába kell kerüljön. És akkor még nem is gondoltunk arra, hogy nekik is szükségük lesz  értékelő bizottságokra, hiszen számukra is meg kell teremtenünk az Értékelőbizottsági Tag 2. kategóriába  való átjutás lehetőségét.

De ez még mind semmi. Szándékaink szerint a következő néhány évben a NÉM a magyar gazdaságélénkítő program fő elemévé válik, hiszen teljes iparágak alapulnak majd a portfóliógyártásra, az adminisztráció adminisztrációjára, valamint a bizottságok kitűzőinek gyártására. Utóbbi nyersanyagszükségletének ellátása érdekében már benyújtottuk kérelmünket az EU különleges vészhelyzetekre fenntartott pénzügyi segélyalapjához.

Drága Nemzettársak! A jövő bizakodásra ad okot. Magyarország Egyről a Kettőre fog lépni. És ezt mind nekünk köszönhetitek. Aki jól teszi a dolgát, 2045-re akár Kutató Fodrász is lehet. Merjünk nagyot álmodni!