Mi a Horthy kultusz? Mi a Horthy ellenkultusz? A propagandisták üres kreációja – mondja Turbucz Dávid.

 

Az első háborúban az aktuális urak úgy látták, hogy kell egy hős, s jöttek a propagandisták Horthy győzeleméből hatalmas hadisikert csináltak s lett egy hős, lett az Otrantói hős. És miután hősre később is szükség volt, hősünk újból hős lett, megmenti a hazát, hadsereget szervez, felvirágoztat, határokat tologat. A félázsiai népség szereti a hősöket! A félázsiait. Aztán a sorozatos hőstettek nyomán ő is, osztálya is mindent elveszít, s jönnek új urak, új rendeléssel; kell egy antihős, egy nagyon anti, s a rendelés most is megtalálja a maga auktorait, akik csillogó szemmel legyártják az ellenkultuszt. Horthy lesz minden idők legsötétebb alakja, a cattarói matrózlázadás leverője, fasiszta gyilkos, antiszociális, a nyomor kovácsa, utolsó csatlós. Ilyen az élet – mondjuk rezignáltan – nincs mit tenni, a magtalan státuszvágy kiszolgáltatja az embert, nem a személy teljesítménye, hanem a propagandisták rendelésre faragják történelmi alakját. Keserű tanulság ez minden szürke nagyravágyónak.

Lesz-e Horthy kultusz – kérdi Vásárhelyi Mária kutatási anyagokkal gazdagon dokumentált előadásában.

 

Lesz-e Horthy kultusz – kérdezte Vásárhelyi Mária előadásában, majd megadta a választ; Horthy sohasem volt igazán népszerű politikus, ember legyen a talpán, aki köré kultuszt tud teremteni. A kijelentését nagyjából a hetvenes évek közepétől kutatási adatokkal igazolja. (E tárgyban ebben az időben készültek az első közvélemény-kutatások.) És ez ma is igaz. Horthy nem népszerű, egy az adatokat vaskosan félreértő publicistát leszámítva nagyjából mindenki egyetért abban, hogy Horthy nem a jelen sztárja és ne is reménykedjen abba senki, hogy az lesz. Horthy megosztó személyiség volt, rengeteg rossz döntést és kegyetlen tragédiát maga mögött hagyva teljességgel alkalmatlan arra, hogy kultuszt építsenek köré – mondja előadónk. A jobboldal rendre igyekezett helyzetbe hozni Horthyt, de összességében szerény sikerrel. A népszerűsége ugyan mérhetően nő, de az őt elítélők őrzik a kétharmados többségüket. Ma a magyarok kb. 10%-a a Horthy fanatikus és ugyanennyien elfogadják, de ennek duplája azoknak a száma, akik változatlanul elutasítják. Az előadó mégsem dől hátra, aktivizál az éledező kultusz ellen. Nem alaptalanul. Ha Horthy nem is alkalmas kultuszteremtésre, de a kultusz iránti igény nem zárható ki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelt idejét többszörösen túlélő kettős társadalom modelljének torzulásai – negatív modernizáció, üres individualizmus – ma is aktívan alakítják életünket. Az ábrákon látható a magyarok elkötelezetten modernek – a fiatalok még elkötelezettebben – és elkötelezettebben zárt gondolkodásúak – a fiatalok még elkötelezettebben. Láthatóan, volt valami elmozdulás, de kevés. Ami van az a racionalitás és zárt gondolkodás, szabályozó tradíciók és valós közösségi elkötelezettségek nélkül. Pontosítok. Ami van az a rációt helyettesítő racionalizálás, a közösséget helyettesítő sorsközösség. A félázsiai oldalon. Itt bármit fogyasztanak, ami az egyén vágy- és érdekkövetésének illúzióját adja. Ha jól következtetek a grafikonokból különösen igaz ez a fiatalokra. Az ifjú szív mindig is éhes volt a gondolatokra, az értékekre. Itt és most fokozottan az. Azt eszi, amit elébe raknak. Ha félázsiai kultuszokkal kínálják őket, akkor azt. Ha Horthynak, vagy egy másik lúzernek sikere lesz, akkor a siker oka nem annak személye miatt következik be, hanem az éhes, kiszolgáltatott fiatal közönség miatt. Akiket cserben hagytak. A féleurópaiak.