ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, és annak kiszaggatásának, ami ültettetett. Ideje van a sírásnak, a nevetésnek, a jajgatásnak, és ideje van a szökdelésnek. Ideje van az ég alatt minden akaratnak. És minden, aminek rendelt ideje van, csak addig van, ameddig a rendelt ideje engedi. És az, ami a rendelt idejében nem történik meg az sohase lesz, és az, aminek a rendelt ideje lejár az többé vissza nem jön. Legyen az öröm, remény, szenvedés, szerető egymásba kapaszkodás, a testé, vagy az emlékező léleké, ha a rendelt idő elvétetik; semmivé lesz. Hiába a jajgatás, a fogcsikorgatás, Isten vissza nem hozza. A rendelt idő elvétésére a kegyelem nem vonatkozik.