Szemlélet 1

Érettségi találkozó. A minap a negyven évvel ezelőtti eseményre emlékezve jöttünk össze a régi iskolában. Megsárgult képek keringtek körben. Piroska, immár érett asszonyként nézte-forgatta az egyiket, majd így szólt:
– Nem is voltam annyira csúnya lány!
Majd kis idő múlva hozzátette:
– Sőt, akár szépnek is mondhatnám magam!
Aztán pár másodperc múlva újra megszólalt:
– Hát ez a lány nem is én vagyok!

Piroska egyetlen perc alatt bemutatta a mai Magyarországra jellemző történelem és társadalom szemlélet mélységét, szertelenségét és haszontalanságát. Ebben a szemléletben a gyorsan változó értékítéletek mellett benne foglaltatik a nagyvonalúság, amely a Piroskánál jóval magasabb beosztású hivatalnokok szemléletében megengedi, hogy évtizedek tűnjenek el, mint hasznavehetetlenek, károsak, folytathatatlanok, miközben más évtizedeket pompás fényben tüntetnek fel.

Szemléletünk általánosan torz mivoltát jól szemlélteti, ahogy eleink véres rablóhadjáratainak időszakát az eufemisztikus “kalandozások koraként” tartjuk számon, és a magyarok nyilaitól való európai rettegés imáit némi büszkeséggel emlegetjük.

Szemlélet 2

A korszerű világszemlélet alapelemei után kutatva érdemes számba vennünk azokat a jellemzőket, amelyek a meghaladott (de jelen lévő)  korszakra és a nyomaiban már nálunk is jelen lévő modern, e-korszakra, az információs korra mutatnak rá.

Hagyományos kor Információs kor
idő majd most
tér behatárolt határtalan
szervezet zárt nyitott
viszony alá-fölérendeltség egyenrangúság
érték elvárásnak megfelelés teljesítmény
kapcsolatok rögzített, hivatalos sokszálú
működés szigorú tervezettség rugalmasság
légkör távolságtartás bizalom
hangulat kimértség, komolyság szelíd derű
ügyvitel bürokratizmus toyotizmus (nincs papír)
centrumban én+én+én én + mi
növekedés még, még többet optimalizálás, elég

A táblázatot szemlélve (és közben köszönetet mondva annak első kritikai kiegészítéséért a Pécsi Internet Akadémia két másik alapítójának, Héder Sándornak és Weinreich Lászlónak) számos új szempontot kapunk például a kormányzati munka korszerűségének megítéléséhez.

Piroska felszabadult szemléletével is nehéz volna a kormányzat bizalomra és nyitottságra épülő irányítási elveire ráismernünk, a kereszténydemokrata politikusok szelíd derűjét kiemelve még Harragh Péter is nyilván a hasát fogná a nevetéstől, talán csak a rugalmasságot tekintve nem lehet panaszunk – gondoljunk csak az IMF szerepváltozásaira az utóbbi esztendőben.

   Kassák nyomán – fehér ló és vörös talár nélkül

Persze keserű a mi mosolyunk, mert a mi szemléletünk alapján a valóság a lecsúszás, az elmaradás, a már meghaladott korok struktúráit, módszereit, cselekvési mintáit mutatja föl. Pedig mi is (ez a többes szám itt és most a kollektivizmusnak tett “engedmény” az individualizmusunk enyhítésére), szóval mi is, akár a Ma vagy a Tett nemzedéke – európai szinkronban szeretnénk tudni Magyarországot!
A különbség talán annyi: mi nem tüzes lokomotívokban, hanem okos bájtokban látjuk a jövőt.
De most még láthatóan, érezhetően Piroska a mozdonyvezető!

***

Témába vág:

Online és offline: világok harca

Gerillamarketing

KÖNYV. CSEPELI GYÖRGY: A HATALOM ANATÓMIÁJA