New York gazdag utcáit járva nem látunk senkit, akiből ne lógna ki valamilyen drót, kezében ne lenne egy kisebb, vagy nagyobb doboz, melyen matatva hordója bárkivel azonnal kapcsolatba kerülhet bárkivel, képet, szövegeket, jelet küldhet neki, s kaphat is. A kapcsolat messze több, mint lehetőség másoknak üzenetet küldeni és másoktól üzenetet kapni. Akinek folyamatos hozzáférése van az internethez, az benne van egy másik világban, ahol minden együtt van, amit korábban csak külön-külön, fáradságos munkával lehetett megszerezni. A mozgás sem ad feladatot, mert a személy kezében tartja a térképet, mely mutatja, hogy hol van, honnan indult, s hova akar érkezni. Közben azt látja, hogy mi az, amit látni akar, mert a térkép testreszabott. Újabban az is lehetséges, hogy valaki ott és olyannak mutassa magát, ahol és amilyennek szeretné. De ha egy képtárban van, s nem tetszik a kép, amit lát, a képre állítja a kicsi dobozkáját, mely átalakítja a képet. Ha a kép az utolsó vacsorát mutatja, s a néző sokallja az apostolok számát, elég egy apró mozdulat ahhoz, hogy annyi apostol maradjon, amennyit a megújított kép szerzője akar. Ha valaki Dürer modellje akart volna lenni, önmagát berakva, azzá válhat.

Az emberi testek korábban is kettős térben mozogtak. Volt egy fizikai tér, mely korlátozta akaratukat, kerültette kínjaikat, örömeikkel magához láncolta őket. Ezzel párhuzamosan volt egy metafizikai tér, mely az emlékekből, kultúrából, vágyakból, félelmekből táplálkozott, szabaddá téve a testet, megajándékozva a lélekkel. Az internet terében mozogva a testnek nincs többé lélekre szüksége, hiszen mindent megkap a hálózatról, amit korábban csak képzelete adhatott meg neki. A fizikai test kiegészült a digitális testtel, mely keres, talál, kitalál, elvesz, hozzátesz, s nem felejt. Már rég nem lesz a fizikai test, amikor a digitális test még mindig ott kísért a világhálón, temetetlenül.

A fizikai és a digitális test eggyé válik. De csak ott, és akkor, ahol van hozzáférés. A technológia sérülékeny, az internet szolgáltatás bármikor kimaradhat. A készülék ellopható, a digitális test titkai kileshetők. Nincs nyomorúságosabb lény, mint a magára maradt emberi fizikai test. Hőre reagál, nedveket kiválaszt, keresi a kéjt, kerüli a szenvedést, de nem tudja mi a jó, mi a rossz, istentől elhagyott Puszta Országban vegetál. Ha visszakapja digitális testét, útnak indulhat megint.