Valójában a keresztény világban – nem beszélek az »Egyház, mint olyan« részéről – túlságosan régóta forogtak az Újszövetségnek a zsidó népre és annak az állítólagos bűnösségére vonatkozó téves és hamis értelmezései, amelyek e nép iránt az ellenségesség érzéseit idézték elő. Ezek az érzések hozzájárultak a lelkiismeretek elaltatásához, s így amikor a lényegénél fogva keresztényellenes, pogány antiszemitizmus által inspirált üldöztetés hullámai végigsöpörtek Európán, akkor azok mellett a keresztények mellett, akik mindent megtettek az üldözöttek mentéséért, s akár még az életüket is kockára tették ezért, a spirituális ellenállás sokak részéről nem volt olyan, amit az emberiség joggal elvárt volna Krisztus tanítványaitól.” 

Idéz Heindl Péter II. János Pál pápa  1997. október 31-én elhangzott beszédéből. (Lásd Heindl Péter: A kormányzó motivációi. Élet és Irodalom LVIII. évfolyam, 3. szám, 2014. január 17. )

Heindl Péter  vitaindító cikkében Ungváry Krisztián A Horthy-rendszer mérlege című könyvére reagálva a kormányzó motivációiról elmélkedik. Egészen pontosan arról, hogy az Ungváry Krisztián által említett két, egymásnak ellentmondani látszó motiváció – a szenilitás, restség, rossz helyzetfelismerés, illetve a “szükséges áldozatot” meghozó együttműködés közül mégis melyik tűnik hihetőbbnek.

Lehet-e egy államfő – aki azért kétségtelenül beszámítható, ezt Ungváry sem vonja kétségbe – rest, rossz helyzetfelismerő, nemtörődöm, pláne sértett duzzogó akkor, amikor félmillió rábízott állampolgár tudatos lemészárlásának megakadályozása lenne a dolga? Miközben azért „nem helyesli”, ami történik? S ha igen, hogyan lehetséges ez?” (H.P.)

A cikkíró szerint erre, és ebben magam is egyetértek vele, a magyarázatot abban találhatjuk meg, ha feltételezzük, hogy Horthy azt a félmillió magyar állampolgárt “nem tekintette ugyanolyan embernek, mint az összes többi „rábízott” magyar állampolgárt.”  Az antiszemitizmus történelmi gyökereinek megértéséhez pedig olvassuk el II. János Pál szavait újra.

Heindl Péter írása szépen illusztrálja, miért is vágyik a ma Magyarországon uralkodó rend olyan ideálra, mint amilyennek Horthy Miklóst sokan látták és látják ma is: “Egy morálisan vállalható, mérsékelt, de antiliberális és antiszocialista, tekintélyelvű keresztény-konzervatív kurzus vezető ” -jének, és mégis miért kell, nagyon helyesen,  morális megfontolásokra hivatkozva elvetni azt, hogy egy olyan embert állítsanak példaképként a nemzet elé, aki bűnrészes volt Európa történetének legtöbb áldozatot követelő népirtásában. 

A cikk szerzőjének teljes mértékben igaza van, ugyanakkor azt hiszem, fontos volna arra is kitérni, hogy az általa említett kortünetek: a restség, a helyzet súlyosságának fel nem ismerése, a tehetetlenség, mennyiben kortünetei a mai magyar társadalomnak is, és milyen lehetséges konzekvenciái lehetnek mindennek ma Magyarországon.

Az ország manapság tapasztalható politikai apátiáját ugyanis csak részben indokolja az a csalódás, sőt néha olykor undor is, amit a szavazók meglehetősen nagy része érez a hazai politikai palettán újra meg újra előkerülő, hitelüket veszített politikusok és közszereplők láttán, vagy az érdektelenségbe fulladó, esetleg éppen túlzott érzelmi reakciót kiváltó politikai vitaműsorok és az egyre bizarrabb retorikára építő nyilatkozatháborúk hallatán.

Attól tartok, a helyzet ennél súlyosabb. Mert természetes, hogy a történészek számára  érdekes Horthy motivációját vizsgálni, számomra azonban azt a kérdést is izgalmas feltenni, mi az állampolgár motivációja ma Magyarországon? A jogos, de nem felmentő apátia mellett mégis  mi magyarázza azt a csendet, azt a bénult nyugalmat, amivel a magyarországi politikai változásokat, az állampolgári jogok csorbítását, a hatalom koncentrációját szemléli a köz? Mi az oka a restségnek, a helyzet nem felismerésének, az akaratlan asszisztálásnak? És mégis vajon mi lesz majd az a “szükséges áldozat”, amibe nekünk, a közjó vagy éppen a túlélés érdekében bele kell egyeznünk?

Legyen úgy, hogy tévedek, de azt hiszem, ez az érdektelenség ugyanúgy tünete egy morális válságnak, mint annak idején a zsidók üldözésébe való általános belenyugvás volt. Ma mást üldöz a hatalom, de vajon mi a különbség? Ha mi magunk is alacsonyabb rendűnek tartjuk a hajléktalant, a cigányt, az arab diákot, a zsidót (bár ez utóbbi csoporttal  kapcsolatban nem is mindig tudjuk, kire kell gondolnunk, úgyhogy a zsidók helyett gyakran és szívesen gondolunk inkább a gazdagokra úgy általában), akkor mi bizony nem akaratlanul, hanem akarattal és vétkesen asszisztálunk annak a hatalmi kurzusnak, amely majd, elvárásaink szerint legalábbis, megvéd minket a világtól.  Ha kell, hát akkor a szükséges áldozat, mások szabadsága, autonómiája vagy éppen számunkra értéktelen élete árán is. 

Hadd használjam fel II. János Pál szavait. Úgy gondolom, hogy ma Magyarországon a spirituális ellenállás sokak részéről nem volt olyan, amit az emberiség joggal elvárt volna Krisztus tanítványaitól elvárna egy európai ország állampolgáraitól. Mert sokkal jobb volna, ha saját morális felelősségünkkel mi magunk tudnánk szembenézni, és nem hagynánk azt a jövő történészeire.