Marx a „kis” Napoleon 1850-es hatalomátvétele kapcsán felidézi Hegel megjegyzését arról, hogy „minden nagy világtörténelmi tény és személyiség úgyszólván kétszer kerül színre.” Marx azonban ki is egészíti Hegelt: „Elfeledte hozzáfűzni: egyszer, mint szomorújáték, másszor, mint bohózat.” Valami hasonló történik most napjainkban Magyarországon.  Deja vu érzés keríthetné hatalomba azokat, akik 1920-ban is éltek. Melyek a hasonlóságok az 1920-as tragédia és az 2012-es bohózat között? Csődhelyzet, nemzeti trauma, közösségi hisztériák, bűnbakkeresés. Kontraszelekció, melynek eredményét Szabó Dezső „görénykurzusnak” nevezte. Tekintélyelvűség, az állam szerepének felnagyítása, meg nem értettség, sérelmi politizálás Európával szemben. A társadalmi egyenlőtlenségek elviselhetetlen megnövekedése. Persze különbségek is vannak. 2012-ben a „görénykurzusnak” nincs számottevő külső támogatása, a társadalmi egyenlőtlenségek ugyan nagyok, de nincsenek nagybirtokosok, arisztokraták. A klérus is erőtlen, hiszen visszavonhatatlan lett a szekularizáció. Antiszemitizmus helyett cigány ellenesség, szociális dominancia helyett egalitarianizmus.

Nem véletlenül jutottunk el idáig. A rendszerváltás nem spontán módon ment végbe, hanem külső tényezők következtében. „Nem tetszettünk forradalmat csinálni”. A következmények meglehetősen gyötrelmesek lettek, keveseknek hoztak örömöt, annál többeknek keserűséget. A legfontosabb következmény a korábban nem ismert bizonytalanság volt, annak egzisztenciális és episztemológiai változataiban. Egyszerre csak mindent szabadon lehetett mondani és gondolni, amit korábban nem.

Biztonságért szabadságot kaptunk, demokráciában éltünk, miközben mi magunk nem voltunk demokraták. Időközben hideg polgárháború tört ki, mely még most is tart. A sikerek észrevétlen maradtak, a kudarcok annál látványosabbak lettek. A fejlődés szigetszerű volt, nem ragadta magával a társadalom egészét, a jólét „nem csurgott le”. A társadalom kettévált, s az illúziók elvesztek. Kompország nem kötött ki Nyugaton.

2010-től antiliberális és antiszociális ellenforradalom vette kezdetét, mely nyíltan meghirdette a tekintélyelvű állam programját, s jelentős lépéseket tett a megvalósítás útján. Új alkotmány lett, mely keveri az állam és a nemzet fogalmait. A szociálpolitika helyét a kriminálpolitika vette át, felrúgták a legelemibb jogállami normákat. A Köztársaságból Ország lett, az Alkotmánybíróság Alkotmány nélkül maradt. Totális uralom következett be a közmédia felett, mely hazudik nappal, hazudik éjjel, s reggel. A kollektív emlékezet ellen irtó hajárat indult, megkezdődött a „damnatio memoriae” gyakorlata. Az utcatáblák lecserélődtek, a szobrok elindultak vándorútra. A válság mindeközben tovább tart, amin a Brüsszel és Washington ellen meghirdetett szabadságharc sem segít.

Ám nincs tragédia. Bohózat az egész. A törvények megváltoztak, de az emberek nem. Anómia volt, s maradt. Az ország elnöke egy kisstílű csalás következtében lemondásra kényszerült, utódja azóta sincs. A nyugati szél kacag, mint korábban.

Google
Google Maps
WikipediA
Twitter