A meggyőződések veszélyesebb ellenségei az igazságnak, mint a hazugságok.

NEMZET
A Semmi szigete

A Semmi szigete

Fejlődnie kellene a városnak, de nem fejlődik, mert nem akar fejlődni. Az itt lakók félnek a változástól, nekik úgy jó minden, ahogyan van.
Nem leszünk gyarmat! - üzenet a zsákutcából

Nem leszünk gyarmat! – üzenet a zsákutcából

„Nem leszünk gyarmat!” - harsogja a vezető, zúgja a nép. Tízből hét válaszadó osztja a miniszterelnöki beszédben megfogalmazott álláspontot, miszerint Magyarország könnyen idegen érdekek gyarmatává válhat (71 százalék egyetért, 29 százalék nem ért egyet). Ugyanakkor a válaszadók 72 százaléka úgy gondolja, hogy „határozott nemzeti érdekérvényesítéssel” mindez elkerülhető. Elkerüljük-e?
Nem vagyok azonos

Nem vagyok azonos

Soha nem éreztem kisebbségi helyzetemet és „határon túli” státusomat hátránynak. Mindig inkább úgy tekintettem rájuk, mint egy sokismeretlenes egyetlenben az „adva van” kategória értékeire – nélkülük közelébe sem juthatnék a megoldásnak. Másnak más a készlete – az enyém ilyen, az enyém ez, ebből kell kiindulnom. Ha jól helyettesítem be a készen kapott értékeket a megfelelő...
Mitől mísz a Fräulein?

Mitől mísz a Fräulein?

Schmidt Mária iskolásokkal folytatott beszélgetésből idéz: "Örülsz, hogy ebben az országban élsz"? - "Rendben van"- mondja a diák. "Ha háború törne ki Franciaország és Németország között, hányan harcolnátok, hogy megvédjétek Németországot?" – Egyikük sem. Schmidt Mária kétségbe van esve. Hol a hazaszeretet, hol a becsület? Folytatom a tegnapit.
Sorsrontó siker

Sorsrontó siker

„Németország súlyos identitásválsággal küzd. (…) a németek még nem munkálták ki saját narratívájukat a huszadik századról. Nem képesek kiszabadulni a tettes-áldozat, ártatlan-bűnös, vesztes-győztes ellentétpárok hamis és megtévesztő világából. Gazdaságát (...) talpra állította, polgárainak lelkét azonban még mindig nem tudta újraépíteni.” – Schmidt Mária. Hanyatt estem, majd írni kezdtem. I. rész
Elátkozva

Elátkozva

Kognitív nyomor.
Képzelet és valóság határán

Képzelet és valóság határán

Magukat „nemzetinek” és „radikálisoknak” nevező férfiak és nők között kutatva tapasztaltam, hogy ami számukra „magyarnak” számít, a többezer éves magyar múlt, az ország, melyek határai a Kárpátok, Búvár Kund, aki egymaga megállította a német hódítókat, a sok-sok ellenség együttesen egy jól körülhatárolható valóságot jelent, mely attól van, hogy hisznek benne.
Magyar rulett

Magyar rulett

A magyarok története a keleti eredet és a nyugati hivatás teljesítésének története – mondjuk Szekfű Gyula szavaival – a „Kelet népe” mindannyiszor keserű lemondás, vagy súlyos válságok árán fizette meg a Nyugathoz való tartozandóságát.
Nemzeti emlékezet

Nemzeti emlékezet

Aki egy közösség múltjával való sáfárkodásra vállalkozik, annak elsősorban arra van szüksége, hogy tisztázza a közösség időhöz való viszonyát, melynek alapelve nem lehet más, mint a visszatérés. A múlt- amennyiben autentikus történetiségként tapasztaljuk- minden egyéb, csak nem elmúlás. Sokkal inkább az, amire újra vissza tudunk térni.
Kettőért egy

Kettőért egy

Két ideológia, két tábor, két múlt, két valóság feszül egymásnak, s egyiknek sincs ereje ahhoz, hogy a harcban legyőzze a másikat. Hol egyik, hol másik győz, de a diadal sosem végleges.
Virtuális Magyar Köztársaságom

Virtuális Magyar Köztársaságom

Abból a szomorú alkalomból, hogy a Magyar Köztársaság – úgy is, mint demokratikus jogállam – 2012. január elsejével, az egypárti, kirekesztő szellemű, a történelem kerekét visszafelé forgató alkotmány életbe lépésével megszűnt, megalakítottam a magam Virtuális Magyar Köztársaságát, amely blog formájában öltött testet. Kárpátaljai magyarként szellemi szempontból voltaképp eddig is valamiféle magasba emelt virtuális haza lakója...