Mondják, az ember testből, lélekből és szellemből áll. A test az átöröklés, a lélek a karma, a cselekedetek, az okok és az okozatok, a szellem pedig az újratestesülés, a lélekvándorlás pályáján mozog. Nem a lélek születik újjá, hanem a szellemet hordozó individuum, az én. A reinkarnálódások közötti időtartam, az újra testet öltés időpontja, helye sok mindentől függ. Függhet például a korok sajátos viszonyaitól, az égi /földi, a természeti, a társadalmi viszonyok alakulásától, azok mértékétől, irányától és lendületétől, de függ magának az individuumnak a korábbi földi életétől, élményeitől, vágyaitól, tetteitől, meghiúsult szándékaitól. Azt mondják a reinkarnáció az ember és az emberiség fejlődését szolgálja. Így mondják kijelentő módban, kétely nélkül. Ha ma Mozart valahol Afrikában születne újjá, ugyan mikorra tehetné meg az első lépést, mindannyiunkért, önmagáért?