A meggyőződések veszélyesebb ellenségei az igazságnak, mint a hazugságok.

A szerző postjai
Régi és új udvari bolondok

Régi és új udvari bolondok

Sokat elárul a hatalomgyakorlás nívójának süllyedéséről, ha összehasonlítást teszünk a régi és az új udvari bolondok között.
Fiatalok

Fiatalok

A generációk körforgásának paradoxona, hogy a fiatalok, akik egykor idősek lesznek, nem fogják fel, mit jelent idősnek lenni, s ami még különösebb, az idősek sem értik a fiatalokat, akik egyszer maguk is voltak. Az empátia, melyet általában sem egyszerű elsajátítani, egyáltalán nem működik a nemzedékek egymásközi kapcsolataiban. Azok a társadalmak vannak bajban, melyekben nincs helyük...
A nyomor országa

A nyomor országa

A bűnözési statisztika azt mutatja, hogy országunkban a gyilkosságok száma folyamatosan csökken, ám a polgárok szubjektív statisztikája mást mutat: úgy érzik, hogy életük, vagyonuk, jövőjük nincs biztonságban. Félnek a rablóktól, a gyilkosoktól, ha darabolnak, ha nem.
Bevégeztetett

Bevégeztetett

Robog a vonat. Egy kocsiból áll, inog, billeg. Utasok nincsenek rajta.
Az ostoba, a gonosz és a tébolyult

Az ostoba, a gonosz és a tébolyult

Három a politikus, mint a cím is utal rá, vagy ostoba, vagy gonosz, s ha se egyik, se másik, akkor tébolyult.
Ellenforradalom 2.0

Ellenforradalom 2.0

Marx a „kis” Napoleon 1850-es hatalomátvétele kapcsán felidézi Hegel megjegyzését arról, hogy „minden nagy világtörténelmi tény és személyiség úgyszólván kétszer kerül színre.” Marx azonban ki is egészíti Hegelt: „Elfeledte hozzáfűzni: egyszer, mint szomorújáték, másszor, mint bohózat.”
Végzetes tévedés

Végzetes tévedés

Az sem kétséges, hogy a rendszerváltás két évtizede a társadalmi igazságosság szempontjából nézve kudarctörténet, s a létrejött intézmények valamint a korábbról megmaradtak javarészt alapvető működési zavarokkal küszködtek. A lavórból ki kellett önteni a vizet, 2010 óta ki is öntötték. A vízzel azonban a gyerek is odalett, s most itt állunk egy minden korábbinál értelmetlenebb, aljasabb...
A Semmi szigete

A Semmi szigete

Fejlődnie kellene a városnak, de nem fejlődik, mert nem akar fejlődni. Az itt lakók félnek a változástól, nekik úgy jó minden, ahogyan van.
Növekvő antiszemitizmus

Növekvő antiszemitizmus

Ha én lennék Magyarország miniszterelnöke, mire ezeket a sorokat írnám, már túl lennék a nemzetközi sajtóértekezleten, ahol a mai napon, azaz 2012. március 21-én megjelent a Népszabadságban egy cikk, miszerint az ország, melynek neve Magyar, antiszemtizmusban Európa piacvezetője.
Tocqueville, Marx

Tocqueville, Marx

A két szemszög együtt érdekes.
A dackorszak

A dackorszak

Mire a családban felnövekvő gyermek eléri élete 3-ik évét, képessé válik arra, hogy egyes szám első személyben fogalmazott mondatokat mondjon ki. E képesség a gyermek lelkében végbement forradalom jele.
Kifakult szelek

Kifakult szelek

Nemrég levetítettem tanítványaimnak Jancsó Miklós Fényes szelek c. filmjét, melyet születése óta először láttam újra. A film megragadott frissességével és orvosilag pontos látleletével. Tökéletesen mutatja be a rendszerváltások természetrajzát, a legyőzötteket és a győzőket, s nem habozik megmutatni, hogy hol áll az erkölcsi igazság.